Płukanie instalacji grzewczych

Dlaczego warto płukać instalacje grzewcze?

Jeśli szlam i osady nie zostaną usunięte z instalacji grzewczych, będą się one gromadzić w grzejnikach, przewodach rurowych i wymiennikach ciepła, powodując coraz większe zatory. Ogranicza to przenoszenie ciepła i może doprowadzić do uszkodzenia rur, zaworów grzejnikowych i elektrozaworów sterujących. W niektórych przypadkach może dojść do przedwczesnego uszkodzenia kotła.

Płukanie strumieniowe to popularna metoda czyszczenia i konserwacji instalacji centralnego ogrzewania. Urządzenie do płukania strumieniem wody przetłacza wodę przez instalację z dużą prędkością, aby oderwać i usunąć zanieczyszczenia, osad oraz szlam. Dokładne płukanie strumieniowe poprawi dystrybucję ciepła w całym obiekcie, w rezultacie czego obniży rachunki za energię w gospodarstwie domowym i zwiększy niezawodność instalacji.

Szlam i osad w instalacji to…

Płukanie instalacji grzewczych
Płukanie instalacji grzewczych

Jak płukać metodą strumieniową?

Co będzie potrzebne?

Wizja lokalna

Oprócz rozmowy z właścicielem należy przeprowadzić wizję lokalną w jego domu. Należy zidentyfikować potencjalne miejsca gromadzenia się szlamu, tj. chłodne fragmenty grzejników, a także miejsca silnie skorodowane. W przypadku zaobserwowania silnie skorodowanych elementów, właściciel domu powinien zostać poinformowany, że czyszczenie może ujawnić nieszczelności w najbardziej skorodowanych miejscach.

Przygotowanie do przepłukiwania strumieniowego

Przed rozpoczęciem procesu płukania należy wcześniej przygotować instalację do użycia urządzenia Fernox Powerflow Flushing Machine MKIII:

 1. Wyłączyć wszystkie elektryczne elementy sterujące i odłączyć urządzenia elektryczne (jeśli to możliwe, na przykład za pomocą nasadki Powerflow montowanej na głowicy pompy obiegowej). Upewnić się, że wszystkie zawory z pokrętłami i zawory odcinające na grzejnikach są całkowicie otwarte.
 2. Sprawdzić, czy wszystkie termostatyczne zawory grzejnikowe lub głowice TRV zostały zdemontowane lub ustawione na maksimum oraz że wszystkie zawory rozdzielające i strefowe są zablokowane w pozycji otwartej. Wszelkie zawory zwrotne należy zmostkować, obejść lub tymczasowo zdemontować.
 3. Odseparować wszelkie zasobniki ciepła.
 4. Teraz należy wybrać najlepsze miejsce do ustawienia i podłączenia urządzenia Fernox MKIII do instalacji. Powinien się on znajdować w pobliżu wlotu do odpowiedniej rury ściekowej i w pobliżu kurka sieci wodociągowej. Podczas podłączania pompy do gniazda elektrycznego należy użyć wyłącznika różnicowoprądowego.

Urządzenie do płukania strumieniowego można podłączyć do instalacji za pomocą złączek do płukania TF1, które mogą być używane tam, gdzie stosowane są filtry Fernox TF1. Alternatywnie, można go podłączyć poprzez rury zasilające i powrotne kotła (co jest szczególnie wygodne w razie wymiany kotła), lub można również podłączyć agregat do głowicy pompy obiegowej za pomocą nasadki Powerflow. W ostateczności, można też podłączyć agregat do grzejnika, jednak to rozwiązanie można stosować tylko wtedy, gdy nie ma możliwości wyboru lepszego sposobu podłączenia.

 1. Podłączyć przewody: doprowadzający wodę, przelewowy i spustowy, upewniwszy się wcześniej, że wszystkie zawory odcinające są zamknięte.
 2. Przymocować filtr do płukania strumieniowego do zaworu odcinającego za pomocą złączki Camlock z gwintem wewnętrznym.
 3. Podłączyć wąż do drugiego końca filtra za pomocą złączki Camlock z gwintem zewnętrznym.

Rozpoczęcie płukania

Włączyć urządzenie Powerflow, aby przeprowadzić wstępne płukanie i usunąć z instalacji znajdującą się tam wodę. Napełnić agregat świeżą wodą i dodać do zbiornika agregatu środek czyszczący Fernox Powerflushing Cleaner F5. Uruchomić obieg środka czyszczącego (przy włączonym ogrzewaniu, jeśli to możliwe) i rozpocząć płukanie strumieniem dynamicznym (okresowo odwracając kierunek przepływu).

 1. Zamykać po kolei wszystkie grzejniki w instalacji oprócz jednego.
 2. Po napełnieniu instalacji i uruchomieniu urządzenia do płukania strumieniowego, utrzymywać obieg i odwracać kierunek przepływu w ostępach jednej do dwóch minut.
 3. Lekko otworzyć zarówno zawór spustowy, jak i zawór zasilania z sieci. Należy się upewnić, że rura spustowa jest włożona do odpowiedniego odpływu kanalizacyjnego.
 4. Lekko otworzyć zarówno zawór spustowy, jak i zawór zasilania z sieci. Należy się upewnić, że rura spustowa jest włożona do odpowiedniego odpływu kanalizacyjnego.
 5. Stopniowo otwierać zawór spustowy, równoważąc ubytek wody zasilaniem z sieci. Należy dążyć do osiągnięcia maksymalnego przepływu w przewodzie spustowym, który udaje się uzupełnić zasilaniem wody z sieci. Przez cały czas utrzymywać obieg płukania strumieniowego w instalacji.

Po odwróceniu kierunku przepływu tempo napełniania i opróżniania zbiornika może wymagać ponownego zrównoważenia, z powodu różnic oporów przepływu w obu kierunkach. We wszystkich instalacjach należy rozpoczynać czyszczenie grzejników od najwyższego piętra, ponieważ na dole grzejniki są bardziej narażone na zanieczyszczenie szlamem i kamieniem.

Po czyszczeniu

Na koniec, po odłączeniu urządzenia i ponownym uruchomieniu instalacji, należy do wody w obiegu dodać środka zabezpieczającego Fernox Protector F1. Jeśli wymagana jest ochrona przed zamarzaniem, można zastosować Fernox Alphi-11. Alternatywnie, w instalacjach z zabudowanym filtrem szeregowym można użyć środka ochronnego Fernox Filter Fluid + Protector. Środki zabezpieczające do instalacji centralnego ogrzewania marki Fernox zapewniają długotrwałą ochronę przed korozją, gromadzeniem się kamienia, przez co utrzymują wysoką sprawność instalacji.

 1. Dodać środek zabezpieczający za pośrednictwem filtra / przewodu do napełniania / grzejnika. Produkty Fernox Express lub Superconcentrate można szybko wstrzykiwać do układu, skracając czas pracy na instalacji.
 2. Włączyć obieg po dodaniu preparatów, aż układ osiągnie temperaturę roboczą.
 3. Sprawdzić stężenie środków zabezpieczających w instalacji za pomocą zestawu testowego Fernox Protector Test Kit, a następnie przywrócić wcześniejsze ustawienia i przetestować układ c.o.

Instalacja grzewcza powinna być teraz dokładnie oczyszczona i przepłukana.

Istota operacji polega na stworzeniu potężnego przepływu świeżej wody w kontrolowanych warunkach w celu usunięcia zanieczyszczeń z instalacji; aby uzyskać dodatkowe informacje prosimy obejrzeć nasze filmy wideo “Jak …”, lub skontaktować się z nami.