Gwarancja Jakości

Fernox wytwarza ponad 120 produktów chemicznych, a także ponad 60 urządzeń i innego sprzętu specjalistycznego. Fabryka należąca do firmy jest wyposażona w zautomatyzowane linie dozujące, a wszystkie produkty i sprzęt firmy Fernox są wytwarzane Europie zgodnie ze standardami ISO14001 oraz ISO9001, zgodnie z ustaleniami Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO).

Każda formuła chemiczna jest zabezpieczona przed nieautoryzowanym użyciem, a wszystkie metody zarządzania stosują zasady Sześć Sigma. Firma Fernox pracuje zgodnie z surowymi zasadami BHP.

Jednakże Fernox nie poprzestaje na tym i stara się stosować najlepsze zasady postępowania w branży uzdatniania wody. Każdy dostawca jest dokładnie oceniany na podstawie swojego etycznego postępowania, przy użyciu kryteriów wybranych specjalnie przez firmę Fernox.

Sprawdź również: