AF10 Biocide 500ml

Product Code: 62165

Znajdź dystrybutora

Uniwersalny środek biobójczy Fernox AF10 służy do ograniczania do minimum rozwoju bakterii oraz grzybów w instalacjach centralnego ogrzewania typu całkowicie pośredniego i bezparownikowych układach wody lodowej.

Opis

  • Środek biobójczy, zapobiegający zanieczyszczeniom bakteryjnym w domowych układach grzewczych i w instalacjach wody lodowej
  • Zapobiega ponownemu powstawaniu galaretowatych osadów w zbiornikach zasilających i naczyniach wzbiorczych
  • Może być użyty z inhibitorem Fernox Protectors F1
  • Szybkie i skuteczne działanie
  • Proste użycie

 

Stosowanie i dawkowanie

Jedna butelka AF10 o pojemności 500 ml wystarcza do zabezpieczenia instalacji o maksymalnie 20 grzejnikach/pojemności 200 l. Dodawać do naczynia wzbiorczego lub, w przypadku instalacji zamkniętych, poprzez rozcieńczenie produktu wodą i wprowadzenie go do grzejnika za pośrednictwem np.: aplikatora Fernox Injector.

Właściwości

Kolor: blado słoma
Barwa: Jasnobeżowa
Postać: Lepki płyn
Zapach: Słaby
pH: 7,0
Ciężar właściwy: 1,08 przy 20°C

Opakowanie, Przeładunek i składowanie

Preparat Fernox Boiler Noise Silencer F2 jest dostępny w pojemnikach 500 ml. Został on sklasyfikowany jako środek niestwarzający niebezpieczeństwa, ale, podobnie jak w przypadku wszystkich substancji chemicznych, należy zachować pewne środki ostrożności: przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć obficie wodą.