HP-15

Product Code: 58998

Znajdź dystrybutora

Fernox HP-15 jest fabrycznie wymieszanym płynnym nośnikiem ciepła specjalnie opracowanym pod kątem stosowania w powietrznych i gruntowych pompach ciepła, zapewniającym ochronę przed zamarzaniem do -15°C.

Opis

Fernox HP-15 oferuje też długoterminową ochronę przed uszkodzeniami powodowanymi przez korozję, osadzanie się kamienia i bakterie oraz zachowuje stabilny odczyn pH w szerokim zakresie temperatur roboczych. Preparat HP-15 jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami materiałów powszechnie stosowanych w pompach ciepła.

  • Gotowy do użycia płynny nośnik ciepła do stosowania w powietrznych i gruntowych pompach ciepła
  • Ochrona przed zamarzaniem do -15°C
  • Zabezpiecza przed korozją, osadzaniem się kamienia i zanieczyszczeniem bakteryjnym
  • Nietoksyczny
  • Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami materiałów powszechnie stosowanych w pompach ciepła
  • Stabilny odczyn pH

 

Stosowanie i dawkowanie

Preparat Fernox HP-15 jest gotowy do użycia. Nie rozcieńczać. Fernox HP-15 zapewnia ochronę przed zamarzaniem do -15C. Przed dodaniem preparatu Fernox HP-15 istniejące instalacje grzewcze należy oczyścić ze szlamu i osadów kamienia za pomocą odpowiedniego środka Fernox do czyszczenia pomp ciepła (Fernox HP Cleaner).

Właściwości fizyczne

Skład: Roztwór wodny glikolu monopropylenowego ze specjalnie opracowanymi inhibitorami, środkami stabilizującymi i biobójczymi.
Zapach: charakterystyczny
Postać: ciecz
Wygląd: przezroczysta ciecz
Ciężar właściwy: 1,03
Wartość pH: 7,4
Temperatura wrzenia: 101-105°C
Zawartość wody: 65-70%

Opakowanie, Przeładunek i składowanie

Preparat Fernox HP-15 jest dostarczany w kanistrach o pojemności 25 litrów. Produkt Fernox HP-15 nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, ale należy się z nim obchodzić ostrożnie, podobnie jak z innymi substancjami chemicznymi. Chronić przed dziećmi. W przypadku połknięcia zgłosić się do lekarza i pokazać pojemnik lub etykietę. Nie mieszać z innymi substancjami chemicznymi. Karty charakterystyki są dostępne na życzenie.