HP-15c

Product Code: 59002

Znajdź dystrybutora

Fernox HP-15c jest skoncentrowanym płynnym nośnikiem ciepła zapewniającym ochronę przed zamarzaniem w zakresie temperaturowym od -14°C do -34°C, specjalnie opracowanym pod kątem stosowania w pompach ciepła.

Opis

Fernox HP-15c oferuje też długoterminową ochronę przed uszkodzeniami powodowanymi przez korozję, osadzanie się kamienia i bakterie oraz zachowuje stabilny odczyn pH w szerokim zakresie temperatur roboczych. Preparat HP-15c jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami materiałów powszechnie stosowanych w pompach ciepła.

  • Skoncentrowany płynny nośnik ciepła do stosowania w powietrznych i gruntowych pompach ciepła
  • Ochrona przed zamarzaniem od -14°C do -34°C
  • Zabezpiecza przed korozją, osadzaniem się kamienia i zanieczyszczeniem bakteryjnym
  • Nietoksyczny
  • Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami materiałów powszechnie stosowanych w pompach ciepła
  • Stabilny odczyn pH

Stosowanie i dozowanie

Przed użyciem rozcieńczyć z wodą wodociągową. Minimalne „eksploatacyjne” stężenie produktu zapewniające odpowiednią ochronę antykorozyjną i antybakteryjną wynosi 33%. Maksymalne stężenie „eksploatacyjne” wynosi 50%. Po rozcieńczeniu preparat Fernox HP-15c zapewnia ochronę przeciwzamarzaniową zgodnie z poniższą tabelą.

Właściwości fizyczne

Skład: Roztwór wodny glikolu monopropylenowego ze specjalnie opracowanymi inhibitorami, środkami stabilizującymi i biobójczymi
Zapach: Charakterystyczny
Postać: Ciecz
Wygląd: Przezroczysta czerwona ciecz
Ciężar właściwy: 1,04
Wartość pH: 7,7

Opakowanie, środki ostrożności i przechowywanie

Preparat Fernox HP-15c jest dostarczany w kanistrach o pojemności 20 litrów. Produkt Fernox HP-15c nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, ale należy się z nim obchodzić ostrożnie, podobnie jak z innymi substancjami chemicznymi. Chronić przed dziećmi. W przypadku połknięcia zgłosić się do lekarza i pokazać pojemnik lub etykietę. Nie mieszać z innymi substancjami chemicznymi. Karty charakterystyki są dostępne na życzenie.