HP-5c

Product Code: 58997, 59378

Znajdź dystrybutora

Fernox HP-5c jest skoncentrowanym płynnym nośnikiem ciepła zapewniającym ochronę przed zamarzaniem w zakresie temperaturowym od -4C do -14C, specjalnie opracowanym pod kątem stosowania w powietrznych pompach ciepła i systemach ogrzewania podłogowego.

Opis

Fernox HP-5c oferuje też długoterminową ochronę przed uszkodzeniami powodowanymi przez korozję, osadzanie się kamienia i bakterie oraz zachowuje stabilny odczyn pH w szerokim zakresie temperatur roboczych. Preparat HP-5c jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami materiałów powszechnie stosowanych w pompach ciepła i systemach ogrzewania podłogowego.

  • Skoncentrowany płynny nośnik ciepła do stosowania w powietrznych i gruntowych pompach ciepła i systemach ogrzewania podłogowego
  • Ochrona przed zamarzaniem od -4°C do -14°C
  • Zabezpiecza przed korozją, osadzaniem się kamienia i zanieczyszczeniem bakteryjnym
  • Nietoksyczny
  • Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami materiałów powszechnie stosowanych w pompach ciepła i systemach ogrzewania podłogowego
  • Stabilny odczyn pH

Stosowanie i dawkowanie

Przed użyciem rozcieńczyć z wodą wodociągową. Minimalne „eksploatacyjne” stężenie produktu zapewniające odpowiednią ochronę antykorozyjną i antybakteryjną wynosi 10%. Maksymalne stężenie „eksploatacyjne” wynosi 30%. Po rozcieńczeniu preparat Fernox HP-5C zapewnia ochronę przeciwzamarzaniową zgodnie z poniższą tabelą.

Właściwości fizyczne

Skład: Roztwór wodny glikolu monopropylenowego ze specjalnie opracowanymi inhibitorami, środkami stabilizującymi i biobójczymi
Zapach: Charakterystyczny
Postać: Ciecz
Wygląd: Przezroczysta niebieska ciecz
Ciężar właściwy: 1,04
Wartość pH: 7.5

Opakowanie, Przeładunek i składowanie

Środek Fernox HP-5c jest dostarczany w kanistrach o pojemności 10 lub 25 litrów. Produkt Fernox HP-5c nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, ale należy się z nim obchodzić ostrożnie, podobnie jak z innymi substancjami chemicznymi. Chronić przed dziećmi. W przypadku połknięcia zgłosić się do lekarza i pokazać pojemnik lub etykietę. Nie mieszać z innymi substancjami chemicznymi. Karty charakterystyki są dostępne na życzenie.