HP Cleaner 1L

Product Code: 59182, 59183

Znajdź dystrybutora

Fernox HP Cleaner to koncentrat o działaniu bakterio- i grzybobójczym przeznaczony do kolektorów gruntowych.

Opis

Środek Fernox HP Cleaner jest kompatybilny z płynnymi nośnikami ciepła z rodziny Fernox HP oraz wszystkimi rodzajami materiałów powszechnie stosowanych w pompach ciepła.

  • Do czyszczenia i dezynfekcji instalacji gruntowych pomp ciepła z obiegiem zamkniętym
  • Umożliwia czyszczenie do 600 metrów przewodów rurowych o średnicy 40 mm
  • Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami materiałów powszechnie stosowanych w instalacjach gruntowych pomp ciepła
  • Może być używany ze wszystkimi płynami z rodziny Fernox HP
  • Zapewnia szybkie i skuteczne czyszczenie
  • Łatwy w stosowaniu

 

 

Stosowanie i dawkowanie

Przed użyciem rozcieńczyć z wodą wodociągową, używając maksymalnie 600 litrów wody na 1 litr środka Fernox HP Cleaner. Przepłukać kolektor gruntowy bieżącą wodą wodociągową przed napełnieniem rozcieńczonym środkiem. Pozostawić w obiegu na co najmniej 1 godzinę, a następnie gruntownie przepłukać, aż pojawi się czysta woda. Po czyszczeniu napełnić kolektor gruntowy środkiem Fernox HP-15 lub Fernox HP-15c.

Właściwości

Zapach: aromatyczny
Postać: ciecz
Wygląd: ciemnozielona cziecz
Ciężar właściwy: 1.04
Wartość pH: 12,8 x
W użyciu pH: 7.1 – 7.8
Szczególne właściwości: Niskopieniący

Opakowanie, Przeładunek i składowanie

Preparat Fernox HP Cleaner jest dostarczany w pojemnikach 1 l lub 10 l. Fernox HP Cleaner jest sklasyfikowany jako szkodliwy w przypadku kontaktu ze skórą lub połknięcia. Zagrożenie poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie poprzez kontakt ze skórą. Zawiera 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast spłukać dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza.