HVAC Protector F1 10L

Product Code: 58777

Znajdź dystrybutora

Fernox HVAC Protector F1 zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją wewnętrzną i osadzaniem się kamienia.

Opis

Kompatybilny ze wszystkimi metalami oraz materiałami stosowanymi w instalacjach grzewczych i chłodniczych, łącznie z aluminium.

  • Hamuje korozję wszystkich metali
  • Chroni przed osadzaniem się kamienia
  •  Przedłuża trwałość eksploatacyjną instalacji
  •  Utrzymuje niezmienioną sprawność energetyczną i zmniejsza marnotrawstwo paliwa
  • Jest nietoksyczny i przyjazny środowisku naturalnemu
  •  Nadaje się do wszystkich rodzajów wody i można go spuszczać bezpośrednio do kanalizacji
  • Zapobiega skażeniom bakteryjnym
  • Kompatybilny ze wszystkimi metalami oraz materiałami stosowanymi w instalacjach grzewczych i chłodniczych

Stosowanie i dawkowanie

Zalecane stężenie produktu wynosi 0,5%. Środek należy wprowadzać przez wlew lub naczynie wzbiorcze, albo bezpośrednio do instalacji przez jej odpowiedni punkt (np. dozownik).

Właściwości

Kolor: jasny żółty
Zapach: aromatyczny (słaby)
Postać: przezroczysta ciecz
pH (stężenie): 8.0
pH (roztwór 0,5% ): 7.4 – 8.2
Ciężar właściwy: 1.10 przy 20°C

Opakowanie, Przeładunek i składowanie

Fernox HVAC Protector F1 jest dostarczany w 10 litrowych pojemnikach. Fernox HVAC Protector F1 został sklasyfikowany jako niebezpieczny. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie mieszać z innymi substancjami chemicznymi. Nie spożywać. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.Zawiera 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody.