Inhibitor Korozji – Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector – 5L

Product Code: 57971

Znajdź dystrybutora

Inhibitor korozji ze środkiem antymrozowym. Zapewnia długotrwałą ochronę instalacjom centralnego ogrzewania przed korozją i osadzaniem się kamienia.

Opis

Inhibitor Korozji – Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector zapobiega korozji wszystkich występujących w takich instalacjach elementów wykonanych z różnych metali, tzn. metali żelaznych, miedzi i stopów miedzi oraz aluminium. Środek Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector nadaje się do wszystkich rodzajów metali i materiałów powszechnie stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania.

Stosowanie i dawkowanie

Minimalne zalecane stężenie „użytkowe” preparatu, zapewniające odpowiednią ochronę przed korozją, wynosi 25%. Stężenie takie zapewnia ochronę do temperatury -11°C. Stężenie 40% zapewnia ochronę do -22°C. Środek Protector Alphi-11 można wprowadzać przez wlew i naczynie wzbiorcze lub przez inny odpowiedni punkt instalacji, np. przez grzejnik przy użyciu dozownika Fernox. Przed wprowadzeniem do obiegu należy spuścić co najmniej ilość wody odpowiadającą ilości dodawanego środka. Włączyć pompę i uruchomić instalację na kilka godzin dla zapewnienia równomiernego rozprowadzenia.

Właściwości

Środek Fernox Protector Alphi-11 zawiera glikol monopropylenowy.

Barwa: Bezbarwny
Zapach: Aromatyczne (niewielkie)
Postać: Klarowny płyn
pH (stęż.): 6,9
pH (roztwór 25%): 6,4 – 7,4
Ciężar właściwy: 1,04 przy 20°C

Opakowanie, Przeładunek i składowanie

Preparat Fernox Protector Alphi-11 jest dostępny w pojemnikach 5- i 25-litrowych. Preparat Fernox Protector Alphi-11 został sklasyfikowany jako środek niestwarzający niebezpieczeństwa i nie powodujący podrażnień, ale, tak jak w przypadku wszystkich substancji chemicznych, należy go przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi, oprócz produktów Fernox. Nie spożywać. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć obficie wodą. Zawiera 1,2-benzisothiazol-3(2H)- one. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.