Solar S1 Concentrate

Product Code: 62080, 62081

Znajdź dystrybutora

Płynny inhibitorowy nośnik ciepła do każdego zastosowania w kolektorach słonecznych.

Opis

Środek Fernox Solar S1 Concentrate został specjalnie opracowany pod kątem zastosowań w charakterze płynnego nośnika ciepła w solarnych systemach grzewczych osiągających wyższą temperaturę czynnika roboczego. Preparat zawiera lotne inhibitory korozji zapewniające ochronę instalacji w stanie gazowym i ciekłym nośnika ciepła i temperaturach przekraczających 180°C.

  • Płynny nośnik ciepła z inhibitorem korozji do wszystkich rodzajów solarnych systemów grzewczych
  • Ochrona przed zamarzaniem do -28C
  • Lotny inhibitor korozji zapewniający ochronę w fazie gazowej i ciekłej nośnika
  • Kompatybilny z wszystkimi markami i modelami paneli słonecznych
  • W testach porównawczych nie ustępuje wiodącym produktom na rynku
  • Rozcieńczać 1:1 przed użyciem.