Solar S1 Protector

Product Code: 59245, 59244, 59231

Znajdź dystrybutora

Płynny inhibitorowy nośnik ciepła do każdego zastosowania w kolektorach słonecznych.

Opis

Solar S1 Protector to specjalnie opracowany środek do zastosowań w charakterze płynnego nośnika ciepła w solarnych systemach grzewczych, osiągających wyższą temperaturę czynnika roboczego. Zawiera lotne inhibitory korozji zapewniające ochronę instalacji w stanie gazowym i ciekłym nośnika ciepła i temperaturach przekraczających 180°C.

  • Płynny nośnik ciepła z inhibitorem korozji do wszystkich rodzajów solarnych systemów grzewczych
  • Ochrona przed zamarzaniem do -28˚C
  • Lotny inhibitor korozji zapewniający ochronę w fazie gazowej i ciekłej nośnika
  • Stabilny odczyn pH w szerokim zakresie temperatur roboczych
  • Kompatybilny z wszystkimi markami i modelami paneli słonecznych
  • W testach porównawczych nie ustępuje wiodącym produktom na rynku

 

Skład:

Skład: Roztwór wodny glikolu monopropylenowego ze specjalnie opracowanymi inhibitorami korozji przystosowanymi do wysokich temperatur
Wygląd: Przezroczysta pomarańczowa ciecz
Ciężar właściwy przy 20°C: 1,035
Współczynnik załamania: 1,381-1,385
Wartość pH: 9,4–10,3
Zasadowość: 6300–6500 ppm CaCO3
Lepkość (20°C): 8,5–8,7 cPs (Brookfield 100 rpm)
Temperatura wrzenia: 102–105°C
Temperatura zapłonu: brak
Zawartość wody: 55–58%
Temperatura zamarzania: < -28oC

Opakowanie, Przeładunek i składowanie

Środek Fernox Protector Solar S1 jest dostarczany w postaci gotowej do użycia mieszaniny w pojemnikach 10 l, 20 l lub 25 l. Nie rozcieńczać roztworu przed użyciem.
Produkt Fernox Solar S1 jest sklasyfikowany jako niepowodujący zagrożeń ani podrażnień, niemniej jednak należy się z nim obchodzić podobnie jak z innymi substancjami chemicznymi: chronić przed dziećmi. Nie spożywać. W razie kontaktu z oczami lub skórą natychmiast spłukać dużą ilością wody.