System Neutraliser 2Kg

Product Code: 58421

Znajdź dystrybutora

System Neutraliser stosuje się w celu neutralizacji pozostałości kwasu w wodzie instalacyjnej po użyciu środka czyszczącego Fernox DS-40 System Cleaner

Opis

  • Neutralizuje wodę w systemie po użyciu preparatu czyszczącego DS-40.
  • Przygotowuje system do użycia inhibitora korozji.
  • Zapewnia zgodność z przepisami ochrony środowiska.
  • Łatwo rozpuszczalny proszek do łatwego użycia w zestawach z pompami pod ciśnieniem (powerflushing).

 

Aplikacja i dawkowanie

Szczegółowe instrukcje dotyczące zastosowania i dawkowania Fernox System Neutrliser, znajduja sie w ulotce dołączonej do opakowania.

Właściwości

Barwa: Biała
Zapach: Bezwonny
Postać: Proszek
pH: 11,8 (roztwór o stężeniu wagowym 10%)
Ciężar właściwy: 1,74

Opakowanie, Przeładunek i składowanie

Preparat System Neutraliser jest dostępny w opakowaniach 1,9 kg. Został on sklasyfikowany jako środek powodujący podrażnienia. R36 Produkt drażniący dla oczu, S2. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, S37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne.