Total Dissolved Solids Meter (TDS)

Product Code: 57873

Znajdź dystrybutora

Miernik TDS zapewnia szybkie i dokładne badanie w celu określenia stężenie rozpuszczonych ciał stałych (TDS).

Opis

  • Do mierzenia w warunkach nie-laboratoryjnych ilości pozostałości preparatów czyszczących i osadów (ciał stałych).
  • Łatwy w użyciu.