Biblioteka BIM w Fernox

Co to jest BIM?

BIM to skrót od Building Information Modeling (modelowanie informacji o budynku), które jest opartym na współpracy pracy procesem wykorzystującym inteligentny cyfrowy model 3D budynku w celu konsultacji, aktualizacji i przekazywania decyzji projektowych. Zapewnia ono bardziej wydajne metody projektowania i utrzymywania zasobów w całym cyklu życia projektu.

BIM zapewnia lepszą przejrzystość i wizualizację dla wszystkich zainteresowanych stron, ułatwiając osiągnięcie celów projektowych i biznesowych poprzez współpracę i partnerstwo.

Kiedy BIM wszedł w życie?

Od 2016 roku, BIM jest obowiązkowym procesem przy udzielaniu zamówień publicznych dotyczących budynków o wartości powyżej 5 milionów funtów. Celem tej inicjatywy jest zmniejszenie kapitału i śladu węglowego procesu projektowania i budowy poprzez współpracę w ramach branży budowlanej.

Asortyment produktów Fernox a zgodność z BIM

Pliki BIM są dostępne dla całej gamy filtrów TF1 Filter i zawierają wymiary, parametry złączy rurowych, masy i dane dotyczące cech produktu, aby ułatwić normistom i inżynierom ich wyszukiwanie w celu zapewnienia zgodności z BIM.

TF1 Omega+ Filter