BIM Documents

Co to jest BIM?

BIM to skrót od Building Information Modeling, który jest procesem opartym na współpracy wykorzystującym inteligentny model cyfrowy 3D budynku w celu doradzania, aktualizowania i komunikowania decyzji projektowych. Zapewnia bardziej wydajne sposoby projektowania i utrzymywania zasobów w całym cyklu życia projektu.

BIM zapewnia lepszą przejrzystość i wizualizację dla wszystkich interesariuszy, ułatwiając osiągnięcie celów projektowych i biznesowych poprzez współpracę i partnerstwo.

Kiedy BIM wszedł w życie?

Po raz pierwszy wprowadzony w 2011 r. Jako część dokumentu strategii budowlanej rządu Wielkiej Brytanii, 3D BIM stał się obowiązkowym procesem zamówień publicznych na budynki w 2016 r. W przypadku budynków o wartości powyżej 5 milionów funtów. Celem inicjatywy jest zmniejszenie kapitału i śladu węglowego procesu projektowania i budowy poprzez współpracę w branży budowlanej.

Asortyment produktów Fernox i zgodność z BIM

Pliki BIM są dostępne w całej gamie filtrów TF1 i zawierają wymiary, połączenia rurowe, masy i dane dotyczące cech produktu, aby umożliwić łatwe wyszukiwanie specyfikatorów i inżynierów w celu zapewnienia zgodności z BIM.

TF1 Omega+ Filter

Polecane produkty

Country