Disclaimer

Nota prawna – Warunki korzystania z witryny Fernox

Fernox nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji dostarczonych informacji za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, w tym wszelkie hiperłącza lub inne przedmioty używane bezpośrednio lub pośrednio z Fernox witryny i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i korekt w jakimkolwiek czasie, bez uprzedniego powiadomienia.

Fernox nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia w Fernox witryny i wszelkie decyzje podejmowane na podstawie informacji zawartych w Fernox witryny internetowej są wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba odwiedzająca.

Fernox nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie lub wtórne ani jakiekolwiek inne szkody powstałe na rzeczowe powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, przez Korzystanie z wszelkich informacji uzyskanych zarówno bezpośrednio lub pośrednio ze Fernox. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Brak informacji zawartych na stronie Fernox stanowi lub powinny być uważane za stanowiące zaproszenia do inwestowania lub inaczej transakcja w akcje lub papiery wartościowe MacDermid wysokowydajnych rozwiązań firmy nadrzędnej.

Polecane produkty

Country