Nowy Fernox Universal Test Kit upraszcza diagnostykę jakości wody w instalacji centralnego ogrzewania i pomaga instalatorom dostosować się do obowiązujących norm, stanowiących kodeks praktyk branżowych w zakresie oczyszczania domowych instalacji grzewczych. Ten kompaktowy zestaw zapewnia wszystko, co niezbędne do badania zmętnienia wody, odczynu pH i twardości wody, jak również wykrywania środków chemicznego uzdatniania wody.

Badanie wody w instalacji zawsze było najlepszym sposobem działania instalatorów, kiedy stawali oni w obliczu problemów wydajnościowych w systemach centralnego ogrzewania. Jego wyniki mogą dostarczyć istotnych informacji i pomóc w ustaleniu prawidłowego kierunku działania – szybko i na miejscu.

Nowy Fernox Universal Test Kit zawiera testy obejmujące badania odczynu pH i twardości wody, które wskazują, jak prawdopodobne jest, że system będzie narażony na osadzanie się kamienia, czy też na korozyjne oddziaływanie wody. Przy pomocy dołączonego odczynnika Protector Reagent, instalatorzy mogą na miejscu przeprowadzić dalszą analizę wody w instalacji. Pozwoli ona ocenić zawartość środka Fernox Protector (inhibitora korozji) w instalacji. Profesjonalni instalatorzy wiedzą, że zbyt małe stężenie Protectora ma negatywny wpływ na efektywność instalacji – zatem wykonanie tego badania jest istotne.

„Nieustannie poszukujemy nowych sposobów ochrony instalacji centralnego ogrzewania i ułatwień w tym zakresie. Nasz Fernox Universal Test Kit jest tylko jedną z ostatnich innowacji pozwalających na szybką, ale dokładną analizę wody obiegowej w miejscu zabudowy instalacji,” powiedział Richard Crisp, szef ds. chemicznych w firmie Fernox.

Poręczny, kompaktowych rozmiarów Fernox Universal Test Kit zawiera wyposażenie wystarczające do przebadania co najmniej 25 instalacji, przy czym wyniki otrzymujemy w ciągu kilku sekund.

„Nadchodzą chłodniejsze miesiące, czas, kiedy właściciele domów zwyczajowo włączają instalacje centralnego ogrzewania i potencjalnie będą mierzyć się z problemami ich efektywności. Po otrzymaniu wezwania na miejsce, dla instalatorów niezwykle istotne jest szybkie uzyskanie informacji o stanie instalacji, aby mogli postawić prawidłową diagnozę i zaradzić problemom związanym z wodą obiegową, przywracając efektywność instalacji. Właśnie to pomaga osiągnąć nasz nowy zestaw.”

Aby uzyskać więcej informacji na temat zestawu Fernox Universal Test Kit lub też innych zestawów testowych, prosimy o wysłanie maila na adres poland@fernox.com lub odwiedzić naszą stronę www.fernox.com.pl

Informacje techniczne na temat produktu można sprawdzić tutaj:

Universal Test Kit

 

 

 

Country