HP-5

Product Code: 58996, 58995

Znajdź dystrybutora

Fernox HP-5 jest fabrycznie wymieszanym płynnym nośnikiem ciepła specjalnie opracowanym pod kątem stosowania w powietrznych pompach ciepła i systemach ogrzewania podłogowego wymagających ochrony przed zamarzaniem do -5°C.

Opis

Fernox HP-5 oferuje też długoterminową ochronę przed uszkodzeniami powodowanymi przez korozję, osadzanie się kamienia i bakterie oraz zachowuje stabilny odczyn pH w szerokim zakresie temperatur roboczych. Preparat HP-5 jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami materiałów powszechnie stosowanych w pompach ciepła i systemach ogrzewania podłogowego.

  • Gotowy do użycia płynny nośnik ciepła do stosowania w powietrznych i gruntowych pompach ciepła i systemach ogrzewania podłogowego
  • Ochrona przed zamarzaniem do -5°C
  • Zabezpiecza przed korozją, osadzaniem się kamienia i zanieczyszczeniem bakteryjnym
  • Nietoksyczny
  • Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami materiałów powszechnie stosowanych w pompach ciepła i systemach ogrzewania podłogowego
  • Stabilny odczyn pH

 

Stosowanie i dozowanie

Preparat Fernox HP-5 jest gotowy do użycia. Nie rozcieńczać. Fernox HP-5 zapewnia ochronę przed zamarzaniem do -5°C. Przed dodaniem preparatu Fernox HP-5 istniejące instalacje grzewcze należy oczyścić ze szlamu i osadów kamienia za pomocą odpowiedniego środka Fernox do czyszczenia pomp ciepła (Fernox HP Cleaner).Właściwości fizyczne

Skład: Roztwór wodny glikolu monopropylenowego ze specjalnie opracowanymi inhibitorami, środkami stabilizującymi i biobójczymi
Zapach: Charakterystyczny
Postać: Ciecz
Wygląd: Przezroczysta niebieska ciecz
Ciężar właściwy: 1,01
Wartość pH: 7,5
Temperatura wrzenia: 101-105°C
Zawartość wody: 85-90%

Opakowanie, Przeładunek i składowanie

Preparat Fernox HP-5 jest dostarczany w kanistrach o pojemności 25 litrów. Produkt Fernox HP-5 nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, ale należy się z nim obchodzić ostrożnie, podobnie jak z innymi substancjami chemicznymi. Chronić przed dziećmi. W przypadku połknięcia zgłosić się do lekarza i pokazać pojemnik lub etykietę. Nie mieszać z innymi substancjami chemicznymi. Karty charakterystyki są dostępne na życzenie.