Protector Solar S1 10 litre

Kod produktu: 59245

Czynnik wymiany ciepła z inhibitorem korozji przeznaczony do ochrony wszystkich solarnych instalacji grzewczych działających w podwyższonych temperaturach. Produkt ten jest skuteczny zarówno w stanie gazowym, jak i ciekłym w temperaturach powyżej 180 °C.

  • Ochrona przed zamarzaniem do -28 °C
  • Lotny inhibitor korozji zapewniający ochronę zarówno w fazie gazowej jak i ciekłej
  • Stabilny odczyn pH w całym zakresie temperatur roboczych
  • Kompatybilny ze wszystkimi markami i modelami paneli solarnych
  • Porównywalny z wyrobami zajmującymi wiodące pozycje na rynku

Aplikacja, dopasowanie i dozowanie

Solar S1 nadaje się do stosowania w solarnych systemach cieplnych, które są zgodne z BS EN 12976 i BS 5918. Solar S1 przeciwdziała korozji wszystkich metali powszechnie występujących w solarnych systemach cieplnych. Solar S1 jest kompatybilny ze wszystkimi niemetalami powszechnie stosowanymi w solarnych systemach cieplnych. Jest gotowy do użycia i nie należy go mieszać z innymi czynnikami obiegowymi ani rozcieńczać wodą czy glikolem. Jeśli wcześniej stosowano inne czynniki obiegowe, należy całkowicie opróżnić system i przed napełnieniem przepłukać go używając Solar S1. Solar S1 nadaje się do stosowania w systemach solarnych o temperaturach spiętrzenia przekraczających 360 °C, pod warunkiem, że system solarny jest prawidłowo zainstalowany i zwymiarowany tak, aby umożliwić całkowite wycofanie Fernox Solar S1 z kolektorów przez odparowanie po osiągnięciu maksymalnej temperatury statycznej. Solar S1 nie powinien być wystawiany na długotrwałe działanie temperatur wyższych lub równych 180 °C. Temperatury powyżej 200°C powodują powolną degradację płynu, co może prowadzić do skrócenia żywotności wyrobu.

Opakowanie, obsługa i bezpieczeństwo

Fernox Solar S1 jest dostępny jako gotowa do użycia mieszanka w pojemnikach 10 i 20 litrowych. Preparatu nie należy rozcieńczać przed użyciem. Fernox Solar S1 jest sklasyfikowany jako nieszkodliwy, ale, tak jak w przypadku wszystkich chemikaliów, należy go przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS).

Specyfikacja fizyczna / właściwości

Wodny roztwór glikolu monopropylenowego zawierający specjalnie opracowane inhibitory wysokotemperaturowe Postać fizyczna: pomarańczowa ciecz c.w. przy 20°C: 1,035 Współczynnik refrakcji: 1,381-1,385 pH: 9,4 – 10,3 Zasadowość: 6,300 – 6,500 ppm jako CaCO3 Lepkość (20°C): 8,5 – 8,7 cPs (Brookfield 100 obr./min) Punkt wrzenia: 102 – 105 °C Temperatura zapłonu: brak Zawartość wody: 55 – 58% Temperatura krzepnięcia: -28°C

Wolumetria / Wymiary
Filters Sort results
Reset Apply
Kod produktu
Wymiary produktu(Wzrost x Szerokość x Głębokość)
Kod kreskowy produktu
Wymiary opakowania(Wzrost x Szerokość x Głębokość)
Kod kreskowy opakowania (ITF)
59245
310 × 230 × 205 mm
5014551592452
310 x 230 x 205 mm
Density Temperature
Specific Heat Temperature
Thermal Conductivity
Viscosity Temperature

Country