Wskazówki techniczne zawarte w niniejszym artykule dotyczą komunalnych i przemysłowych instalacji centralnego ogrzewania na gorącą wodę, o temperaturze roboczej do 100°C.
W tych instalacjach (w odróżnieniu od instalacji parowych i na wodę przegrzaną potencjalne dysfunkcje i uszkodzenia powodowane przez brak właściwego uzdatniania wody i błędów związanych z łącznikami rurowymi są często niedoceniane. Niestety, wynikiem tego jest niemal zawsze uszkodzenie kotła i całej instalacji.

W instalacjach c.o. można stwierdzić:

– defekty przegrzewania powierzchni wymiany ciepła, wskutek izolacji cieplnej spowodowanej przez osady kamienia kotłowego na stronie wodnej;
– korozję wynikającą z obecności tlenu;
– korozję powodowaną przez osady spodnie;
– korozję wskutek prądów błądzących (bardzo rzadko);
– prądy kwasowe, rozproszone i zlokalizowane (wskutek agresywności wody o pH < 7).

Osady kamienia kotłowego

Tworzenie się kamienia kotłowego następuje, ponieważ w trakcie podgrzewania wody wodorowęglany wapnia i magnezu rozpuszczone w wodzie podlegają przemianie chemicznej.
Wodorowęglan wapnia ulega przemianie do węglanu wapnia, wody i bezwodnika węglanowego, podczas gdy wodorowęglan magnezu przechodzi w wodzian magnezu i bezwodnik węglanowy.

Wodorowęglan wapnia Ca (HCO3)2—> wzrost temperatury —>CaCO3+H2O+CO2

Wodorowęglan magnezu Mg (HCO3)2—> wzrost temperatury —>Mg (OH)2+ 2CO2

Węglan wapnia oraz wodzian magnezu wytrącają się, formując przylegający i zwarty, nierozpuszczalny osad (kamień kotłowy), o dużej izolacyjności cieplnej: współczynnik wymiany ciepła dla warstwy kamienia kotłowego o grubości 3 mm jest taki sam, jak płyty stalowej o grubości 250 mm.

Aby przeczytać cały artykuł kliknij na link poniżej:

http://instalreporter.pl/porady/zjawiska-korozji-i-tworzenia-sie-kamienia-w-instalacjach-c-o-w-budynkach-wielorodzinnych-mozliwe-przyczyny/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Country