Systemy grzewcze, ze względu na różnorodność materiałów i jakość wody, nieustannie narażone są na procesy korozyjne, powstawanie osadów, a także na skażenie mikrobiologiczne (najczęściej spotykane w instalacjach niskotemperaturowych). Aby uniknąć tego typu zagrożeń, należy zastosować odpowiednie środki ochronne w postaci inhibitorów, które zabezpieczą instalację przed tworzeniem się różnego rodzaju zanieczyszczeń.
Problemy występujące w systemach grzewczych

Korozja

Procesy korozyjne stanowią główne zagrożenie dla systemów grzewczych. Korozja,
to oddziaływanie fi zyczne i chemiczne pomiędzy metalem, a środowiskiem, w
skutek którego dochodzi do pogorszenia jakości metalu. W przypadku instalacji
grzewczych najczęściej mamy do czynienia z:

■ Korozją elektrochemiczną
■ Korozją galwaniczną
■ Korozją mikrobiologiczną

W wyniku procesu korozji powstaje osad, który ogranicza przepływ wody w instalacji, zmniejsza sprawność przekazywania ciepła, a w efekcie doprowadza do poważnych awarii. Korozja w przypadku aluminium zachodzi dość rzadko, ze względy na dosyć stabilną powłokę tlenkowo glinową, która jest stabilna w warunkach neutralnego pH. Jeżeli pH wody w układzie będzie kwaśne 0-4,5 lub zasadowe 8,5 – 14, wówczas warstwa tlenkowo-glinowa zacznie się rozpuszczać. Rozpuszczony tlnekglinu ma kolor szary i tworzy zanieczyszczenie w formie piasku, który osadza się w instalacji, a także w kotle na wymienniku i w pompie – takie zanieczyszczenie jest bardzo trudne do usunięcia. Do takiej korozji dochodzi wówczas, gdy połączy się aluminiowe grzejniki z miedzianą instalacją (dotyczy to także aluminiowych wymienników stosowanych w kotłach). Zanieczyszczenie, które wówczas powstaje, należy usunąć za pomocą środków opartych na kwasie organicznym, bezpiecznym dla tego typu wymienników.

Problemy, na jakie możemy napotkać w instalacji w związku z korozją to:

■ Rozpuszczone sole mineralne, które tworzą kamień zatykając wymiennik, zmniejszają jego wydajność i powodują hałas kotła.

■ Tlenki metalu wpływają na pracę pompy, pozostawiają osad na wymienniku w postaci czarnego nalotu, tworzą się zgorzeliny (tlenki żelaza, magnetyt, hematyt), co również doprowadza dospadku wydajności i głośnej pracy kotła.

■ Bakterie i tlenki metalu w instalacjach podłogowych tworzą szlam, który powoduje spadek wydajności instalacji lub jej zatkanie.

■ W grzejnikach gromadzi się osad oraz gaz, który powstaje w wyniku reakcji chemicznych w trakcie korozji, powodując zmniejszenie powierzchni cieplnej grzejników

■ W systemach o niskiej temperaturze (lub w systemach c.o., które nie są wykorzystywane w okresie letnim- stagnacja wody) zaczynają rozwijać się bakterie i glony o charakterystycznym brązowym, miedzianym zabarwieniu. Z tego powodu może dochodzić do zatkania rur, wymienników ciepła i pomp.

W przeciągu jednego miesiąca, od momentu rozpoczęcia procesu korozji, powstają zanieczyszczenia, które rozprzestrzeniają się w systemie centralnego ogrzewania, osadzając się w rurach, grzejnikach, oraz wymiennikach ciepła. Zanieczyszczenie w systemie doprowadza do spadku wydajności instalacji, wyższych rachunków za gaz, niższego komfortu grzewczego, uszkodzenia systemu oraz wysokich kosztów naprawy. Dlatego zawsze lepiej i taniej jest chronić instalację.

Kamień kotłowy

Osad, który powstaje poprzez wytrącenie węglanów w trakcie podgrzania wody (powyżej 50ºC) bogatej w węglany wapnia i magnezu tworzy kamień kotłowy, który osadzając się na ścianach wymiennika powoduje:

■ Obniżenie sprawności pieca
■ Złą wymianę ciepła
■ Zmniejszenie przepływu
■ Złą cyrkulację wody
■ Obniżenie temperatury grzejników. Już 2 mm warstwa osadu poważnie zmniejsza wydajność urządzenia i doprowadza do wzrostu kosztów eksploatacji

Korzyści, jakie następują po usunięciu kamienia z instalacji centralnego ogrzewania to:

■ Więcej ciepła
■ Oszczędność gazu
■ Niższe rachunki

Pozostałe zanieczyszczenia

Materiał, który przedostał się do układu w trakcie montażu instalacji może doprowadzić do awarii systemu, dlatego, przed oddaniem instalacji do użytku, należy ją najpierw przeczyścić, pozbywając się w ten sposób zanieczyszczeń. Zagrożenie stanowią: cząstki tworzyw sztucznych, opiłki metali, tynk, pył ceglany, piasek odlewniczy z form grzejników żeliwnych lub aluminiowych wymienników ciepła, które powodują szum w instalacji i zatarcie pomp, zaworów. Również preparaty na bazie oleju, stosowane przez producentów grzejników do ochrony przed korozją, mogą doprowadzić do dysfunkcji kotła. Gorąca woda przepływając przez grzejniki rozpuszcza preparat, następnie docierając do wymiennika pod wpływem temperatury wytrąca czarny osad. Także środki, używane do czyszczenia rur miedzianych i lutowania, zawierają kwas. Jeżeli taki topnik przedostanie się do systemu należy go zneutralizować, gdyż może to doprowadzić do korozji wżerowej. Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia można odnaleźć w instalacji, które mogą spowodować uszkodzenia, dlatego tak ważne jest ich usunięcie z systemu grzewczego.

Środki Fernox do ochrony instalacji CO.

https://fernox.com.pl/product-category/inhibitory-preparaty-czyszczace/https://fernox.com.pl/produkty

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Country