Należy dbać o odpowiednią jakość wody w układzie centralnego ogrzewania.

Właściwości wody, na które powinniśmy zwrócić uwagę to jej twardość, zawartość w niej gazów, odczyn pH oraz stopień mineralizacji.

Jeśli w rurach C.O. płynie twarda woda, prowadzi to do odkładania się osadów węglanu wapnia na ich wewnętrznych ściankach, co z każdym kolejnym milimetrem osadu powoduje kilkuprocentowy spadek efektywności systemu grzewczego. Jak temu zaradzić? Woda przeznaczona do obiegu C.O powinna zostać zmiękczona.

Woda w układzie C.O. powinna zawierać też jak najmniej pęcherzyków powietrza – zawartość rozpuszczonych gazów w wodzie w instalacji jest zjawiskiem niepożądanym. Może to powodować nierównomierne rozłożenie się ciepła w grzejnikach, a w konsekwencji niedogrzanie części grzejnika, co obniży efektywność systemu. Aby w instalacji znalazło się jak najmniej powietrza, musimy napełniać ją bardzo powoli. Nie możemy zapomnieć o odpowietrzeniu grzejników, rozdzielaczy, a także najwyższych punktów instalacji.

Przeczytaj cały artykuł na stronie Termomodernizacja.pl

http://termomodernizacja.pl/6-porad-jak-dbac-o-instalacje-centralnego-ogrzewania/