W budynkach jednorodzinnych, które zostały wybudowane  i oddane do użytku w ostatnich kilku lub kilkunastu latach instalacje wewnętrzne, zarówno wody zimnej, ciepłej jak i ogrzewcze, wykonane są najczęściej z materiałów odpornych  na korozję (np. przewody z tworzyw sztucznych).
Właściciele tych budynków są przekonani (poniekąd słusznie) o ich długowieczności, odporności na korozję i procesy starzeniowe.
W niniejszym artykule przedstawiono problemy mogące pojawić się nawet w stosunkowo nowych instalacjach centralnego ogrzewania oraz sposoby ich rozwiązania.

*dr inż. Jarosław Chudzicki, Politechnika Warszawska, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Współautorem publikacji jest Stefan Żuchowski

Zjawiska zachodzące wewnątrz instalacji ogrzewczych

Instalacje centralnego ogrzewania zbudowane są z elementów wykonanych z różnych materiałów. Grzejniki produkowane są ze stali lub aluminium, przewody doprowadzające czynnik grzewczy najczęściej wykonuje się z miedzi bądź tworzyw sztucznych, np. polietylenu sieciowanego z warstwą antydyfuzyjną, wreszcie wewnętrzne elementy kotłów wykonywane są ze stali nierdzewnej i elementów miedzianych. Nie zapominajmy jeszcze o różnego rodzaju łącznikach, rozdzielaczach, zaworach regulacyjnych, stanowiących wyposażenie instalacji centralnego ogrzewania, których korpusy wykonane są głównie z mosiądzu bądź stopów brązu [7].
Instalacje ogrzewcze w domach jednorodzinnych napełniane są wodą, pochodzącą najczęściej z sieci wodociągowej lub własnego ujęcia na terenie posesji. Rzadko kiedy woda przeznaczona do uzupełniania zładu instalacji jest odpowiednio przygotowana, np. zdemineralizowana.
To wstępne zestawienie materiałów, z których składa się każda instalacja ogrzewcza, pokazuje, z jak wieloma możliwymi zjawiskami fizykochemicznymi i biochemicznymi możemy mieć do czynienia w tym jednym, szczelnie zamkniętym układzie. Zjawiska te mogą zachodzić dzięki czynnikowi grzewczemu jakim jest woda, która wypełnia cały układ instalacji.

Przeczytaj cały artykul na stronie http://instalreporter.pl

Sprawdź naszą stronę : www.fernox.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Country