Preparat przeciwzamarzaniowy to nie tylko glikol i woda.

Składnikami płynów niezamarzających oprócz omówionych wcześniej glikoli są jeszcze różnego rodzaju dodatki uszlachetniające. Sama mieszanka glikolu z wodą nie zda egzaminu w instalacji a może spowodować nieprawidłową pracę a w szczególnych warunkach nawet kosztowne awarie.

Decydując się na zakup takiego preparatu – a nie są to małe koszty – należy zwrócić uwagę czy dany płyn sprawdzi się w naszej, konkretnej instalacji. Informacje tego typu podawane są w danych technicznych płynów na opakowaniach, folderach czy stronach internetowych. Warto również zasięgnąć języka u producentów kotłów, grzejników czy armatury w sprawie możliwości stosowania tego typu preparatów w ich produktach.

W zależności od rodzaju płynu, producenta i przeznaczenia w skład płynów wchodzą inhibitory korozji metali, inhibitory rozkładu glikolu i elastomerów, stabilizatory, sole kwasów organicznych, środki antypieniące, przeciwosadowe, biocydy oraz barwniki.

Nie bez znaczenia jest również sama jakość glikolu – powinien to być glikol pierwotny a nie regenerowany. Także woda jest ważnym składnikiem. Szczególnie przy stosowaniu koncentratów należy pamiętać o stosowaniu wody demineralizowanej – nigdy destylowanej.

Wiele z elementów objętych jest tajemnicą ale dużo może nam powiedzieć tzw. „Karta charakterystyki” (MSDS, ang. Material Safety Data Sheet), którą powinien posiadać każdy tego typu preparat. Zamieszczone są w niej między innymi dane dotyczące toksyczności, podstawowego składu chemicznego i właściwości fizykochemiczne.

Zabezpieczenie przed mrozem i nie tylko.

Dobre preparaty antymrozowe to nie tylko zabezpieczenie przed mrozem choć jest to głównym celem stosowania tego typu płynów. Posiadają one wiele dodatkowych zalet, które w instalacji przyczyniają się do polepszenia jej sprawności i trwałości:

Preparaty na bazie glikolu spełniają jeszcze jedną ważną rolę w instalacjach solarnych. Ze względu na dużo wyższą temperaturę wrzenia od wody są idea również w okresie letnim. Podnoszą wytrzymałość paneli solarnych i obniżają częstotliwość występowania stagnacji – czyli przegrzewania się paneli podczas braku odbioru ciepła.

Zalecenia

Preparaty przeciwmrozowe należy bezwzględnie stosować do czystej instalacji, wolnej od zanieczyszczeń powstałych podczas wcześniejszej eksploatacji. Zaleca się przepłukanie nawet nowych instalacji przed zalaniem płynem przeciwzamarzaniowym.

Skuteczność działania  zależy od dokładnego rozprowadzenia preparatu w całym obiegu (instalacji). W warunkach normalnej eksploatacji preparat zostanie równomiernie rozprowadzony w całej instalacji w ciągu kilku godzin (zależy od rozłożystości instalacji).

Przed dodaniem do instalacji systemu otwartego należy sprawdzić stan wewnętrznej powierzchni naczynia wzbiorczego i w razie potrzeby usunąć nagromadzony osad.

Instalacja z preparatem powinna być wyraźnie oznakowana napisem „Nie opróżniać instalacji”, co zapobiegnie przypadkowemu opróżnianiu instalacji. Dodatkowo powinna być zamieszczona informacja, że instalacji nie można zamrozić dla dokonania naprawy.

Obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie właściwego rozprowadzenia preparatu w całej instalacji. Należy tego dokonać poprzez pobranie próbek w różnych miejscach instalacji i sprawdzenie ich za pomocą refraktometru lub umieszczenia w zamrażarce w celu sprawdzenia ich stopnia odporności na zamarzanie.

Przy normalnej eksploatacji w układach zamkniętych stężenie preparatu powinno się sprawdzać minimum co 2 lata. W przypadku wykrytego spadku odporności na zamarzanie należy płyn wymienić w całości.

Część 1 artykułu:  TUTAJ

 

 


Fernox Alphi-11

Fernox Protector Alphi-11 to połączenie środka antymrozowego i inhibitora, zapewniające długotrwałą ochronę domowych instalacji centralnego ogrzewania przed wewnętrzną korozją i osadzaniem się kamienia. Środek ten zapobiega korozji wszystkich występujących w takich instalacjach elementów wykonanych z różnych metali, tzn. metali żelaznych, miedzi i stopów miedzi oraz aluminium. Środek Fernox Protector Alphi-11 nadaje się do wszystkich rodzajów metali i materiałów powszechnie stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Country