Zawory napełniające instalacje ogrzewcze znajdują zastosowanie w systemach ogrzewczych otwartych i zamkniętych. Służą one do automatyzacji napełniania instalacji czynnikiem przenoszącym ciepło, którym najczęściej jest woda wodociągowa. Woda, którą napełniamy układ ogrzewczy, musi spełniać wymogi normy dla wody instalacyjnej wg PN-93/C-04607. Jest to podstawowy warunek zabezpieczający wewnętrzną instalację ogrzewczą przed korozją.

Dotyczy to w szczególności stalowych grzejników płytowych zainstalowanych w instalacji. Nieodpowiednia jakość wody w instalacji powoduje przyśpieszoną korozję grzejników, rur stalowych oraz armatury. W przypadku zauważenia przedwczesnej korozji grzejników przedstawiciel producenta z reguły pobiera z instalacji próbkę wody w celu stwierdzenia, jakim parametrom odpowiada woda w układzie centralnego ogrzewania i na tej podstawie rozpatruje ewentualne roszczenia dotyczące wymiany grzejników na nowe w okresie trwania gwarancji. Ubytki wody instalacyjnej następują w instalacjach ogrzewczych na skutek odpowietrzania, przecieków na łączeniach elementów armatury oraz podczas odpowietrzania instalacji. Brak stałej kontroli ilości wody w instalacji powoduje zasysanie powietrza w najwyższych punktach instalacji i zakłócenia w jej pracy.

Przeczytaj cały artykuł Tutaj

Autor: Andrzej Świerszcz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Country