Sprawna i bezpieczna praca urządzeń ciepłowniczych zależna jest od jakości wody zarówno zasilającej kotły, jak i krążącej we współpracujących z nimi obiegach ciepłowniczych.

Woda dla celów kotłowych ma zróżnicowane wymagania co do jakości. Zależnie od jej rodzaju może to być woda kotłowa znajdująca się w kotłach, w których poddawana jest odparowaniu, woda zasilająca kotły, a także woda dodatkowa przeznaczona do pokrycia strat w obiegu wodno-parowym. W obiegu wodno-parowym znajduje się ponadto kondensat, czyli skropliny pary użytkowej wyprodukowanej uprzednio w kotle, oraz destylat, czyli skropliny pary powstającej w wyparkach. Woda kotłowa zasilająca kotły oraz woda dodatkowa muszą spełniać wymagania stawiane przez producentów kotłów. Wymagania te zależą od konstrukcji kotła i rosną w miarę wzrostu ciśnienia [1]. Generalnie woda zasilająca kotły powinna być tak uzdatniona, aby nie powodowała tworzenia kamienia kotłowego, nie była korozyjna w stosunku do urządzeń, z którymi pozostaje w kontakcie, oraz nie ulegała pienieniu.

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu na stronie www.instalator.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Country